HomeWydarzeniaKursy

Instruktor Sportu UAM - TRENER PERSONALNY

Szkoła Wychowania fizycznego i Sportu ogłasza nabór na kurs Instruktora Sportu - Trenera Personalnego

 

Przyjmujemy zapisy na kolejny cykl kursów instruktorskich,

który rozpocznie się 19 października 2019 r. (część ogólna).

 

Zgłoszenie prosimy kierować do 15 października 2019 r. na adres: instruktor@amu.edu.pl

Warunkiem przyjęcia na kurs jest wpłata piewrszej raty w wysokości 500 zł

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

UAM Poznań, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

w tytule proszę wpisać - /Z00000935/ – nazwa specjalności, imię i nazwisko

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na maila: instruktor@amu.edu.pl

 

Cena to 1290 zł

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona

Specjalna promocja dla studentów i pracowników UAM - 1190 zł

 

Kurs składa się z części ogólnej i specjalistycznej - razem 160 godzin.

 

Część ogólna kursu ( 50 godz. ) Koszt 390 zł

(z części ogólnej zwolnieni są absolwenci AWF oraz osoby posiadające uprawnienia Instruktora Sportu z innej dyscypliny)

 

Część specjalistyczna ( 60 godz. specjalizacji + 50 godz. praktyki ) Koszt 900 zł (studenci i pracownicy UAM - 800 zł) 

praktykę można będzie odbyc na obiektach sportowych UAM.

 

Cena kursu obejmuje:

• zajęcia teoretyczne i praktyczne

• egzaminy

• legitymacje, certyfikaty i zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Część ogólna - Zajęcia odbywają się na hali sportowej, ul. Zagajnikowa 9. Terminy spotkań realizowane w systemie zjazdów weekendowych październik/listopad 2019 r.

Część specjalistyczna - listopad/grudzień 2019 r. Warunkiem rozpoczęcia części specjalistycznej jest skompletowanie grupy.

 

Wymogi formalne:

• minimum średnie wykształcenie (kserokopia świadectwa)

• 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5)

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy, lub medycyny pracy)

• wpłata na konto bankowe.

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
UAM Poznań, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
w tytule proszę wpisać - /Z00000935/ – nazwa specjalności, imię i nazwisko

 

Trenerem prowadzącym część specjalistyczną jest:

Karolina Perz

Wielokrotna Mistrzyni Polski w fitness federacji IFBB , finalistka Mistrzostw europy w Fitness. Mgr Wychowania Fizycznego, specjalizuje się w sporcie dla osób niepełnosprawnych. Wykładowca UAM, trener personalny. Szkoleniowiec, prezenter fitness, choreograf. Sędzia taneczny - wielokrotnie zasiada w jury w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tanecznych. Choreoterapeuta. Swoją kreatywność i entuzjazm przedkłada na zajęcia, oraz kontakt międzyludzki.

 

Więcej informacji mozna uzyskać pod
nr tel: 505 940 465 lub 668 464 322
oraz mail: instruktor@amu.edu.pl

 

Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje:

Legitymację instruktora
Certyfikat instruktora w języku polskim oraz angielskim
Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zamieszczonym programem kursu, numerem, pieczęcią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2010 nr 82 poz. 537).