HomeWydarzeniaKursy

Instruktor Sportu UAM - KARATE

Szkoła Wychowania fizycznego i Sportu ogłasza nabór na kurs Instruktora Sportu Karate

 

Przyjmujemy zapisy na kolejny cykl kursów instruktorskich,

który rozpocznie się 19 października 2019 r. (część ogólna).


Zgłoszenie prosimy kierować do 15 października 2019 r. na adres: instruktor@amu.edu.pl

Warunkiem przyjęcia na kurs jest wpłata piewrszej raty w wysokości 500 zł

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

UAM Poznań, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

w tytule proszę wpisać - /Z00000935/ – nazwa specjalności, imię i nazwisko

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia na maila: instruktor@amu.edu.pl

 

Cena to 1290 zł

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona

Specjalna promocja dla studentów i pracowników UAM - 1190 zł

 

Kurs składa się z części ogólnej i specjalistycznej - razem 160 godzin.

 

Część ogólna kursu ( 50 godz. ) Koszt 390 zł

(z części ogólnej zwolnieni są absolwenci AWF oraz osoby posiadające uprawnienia Instruktora Sportu z innej dyscypliny)

 

Część specjalistyczna ( 60 godz. specjalizacji + 50 godz. praktyki ) Koszt 900 zł (studenci i pracownicy UAM - 800 zł)

praktykę można będzie odbyć na obiektach sportowych UAM.

 

Cena kursu obejmuje:

• zajęcia teoretyczne i praktyczne

• egzaminy

• legitymacje, certyfikaty i zaświadczenie o ukończeniu kursu

 

Część ogólna - Zajęcia odbywają się na hali sportowej, ul. Zagajnikowa 9. Terminy spotkań realizowane w systemie zjazdów weekendowych październik/listopad 2019 r.

Część specjalistyczna - listopad/grudzień 2019 r. Warunkiem rozpoczęcia części specjalistycznej jest skompletowanie grupy.

 

Wymogi formalne:

• minimum średnie wykształcenie (kserokopia świadectwa)

• 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5)

• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy, lub medycyny pracy)

• wpłata na konto bankowe.

 

Więcej informacji można uzyskać pod

nr tel: 505 940 465 lub 668 464 322

oraz mail: instruktor@amu.edu.pl

 

Po ukończeniu kursu, absolwent otrzymuje:

Legitymację instruktora
Certyfikat instruktora w języku polskim oraz angielskim
Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zamieszczonym programem kursu, numerem, pieczęcią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2010 nr 82 poz. 537).